DWINSTEIN STAR
德溫斯坦鋼琴經典款

產品展示
零售: ¥39000.00
型號: DS25-B
市場價: ¥0.00
零售: ¥48000.00
型號: DS26-B
市場價: ¥0.00
零售: ¥52000.00
型號: DS26-B2
市場價: ¥0.00
零售: ¥68000.00
型號: DS50-B
市場價: ¥0.00
零售: ¥150000.00
型號: DS60-H
市場價: ¥0.00
零售: ¥228000.00
型號: DS70-R
市場價: ¥0.00
零售: ¥215000.00
型號: DS70-Y
市場價: ¥0.00
零售: ¥128000.00
型號: DS86-B
市場價: ¥0.00
零售: ¥258000.00
型號: DS86-L
市場價: ¥0.00
零售: ¥135000.00
型號: DS86-W
市場價: ¥0.00
零售: ¥250000.00
型號: DS210-B
市場價: ¥0.00
零售: ¥288000.00
型號: DS210-R
市場價: ¥0.00
零售: ¥405000.00
型號: DS275-B
市場價: ¥0.00
零售: ¥29000.00
型號: DT2-B
市場價: ¥0.00
零售: ¥36000.00
型號: DT3-B
市場價: ¥0.00
零售: ¥36000.00
型號: DT3-B2
市場價: ¥0.00
零售: ¥38000.00
型號: DT3-W
市場價: ¥0.00
零售: ¥42000.00
型號: DT3-WY
市場價: ¥0.00
零售: ¥45000.00
型號: DT5-B
市場價: ¥45000.00
零售: ¥29500.00
型號: ST3-B
市場價: ¥0.00

HERITAGE CLASSIC,EUROPEAN TECHNOLOGY

                                        __


傳承經典,歐洲技術

品質的追求是我們的使命,服務的保障是我們的承諾!
從源頭把握鋼琴品質并賦以鋼琴更高性價比,將國際優質鋼琴帶給消費者,
給您造就一架在細節上不斷精益求精的鋼琴,是德溫斯坦品牌對于消費者的永恒承諾!

德國·德溫斯坦鋼琴  
GER DEWEINSTEIN  PIANO